บริการทำบัญชีรายเดือน

สำนักงานบัญชี บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการลูกค้ารายเดือน โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง การทำงานมีมาตรฐาน สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง มีทีมดูแลลูกค้าแต่ละราย และมีหัวหน้าทีมแต่ละทีมที่คอยรายงานตรงต่อรองผู้จัดการ ทำให้สามารถเข้าถึงสถานการณ์ทำงานได้อย่างแม่นยำ ฉับไว มีการทำงานที่เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น sms เตือนลูกค้าเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นเดือนเพื่อเตรียมเอกสาร มีการทวงถามกรณีลูกค้าลืมจ่ายภาษีก่อนโดนปรับ มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนลูกค้า ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายดาย เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน และพร้อมก้าวไปด้วยกัน