บริการปิดงบการเงินประจำปี

เราได้จัดเตรียมทีมงานผู้มากประสบการณ์เพื่อรองรับงานปิดงบการเงินและนำส่งงบการเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เพื่อเตรียมบริการลูกค้าตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี การปิดงบการเงิน การคำนวณและแนะนำด้านภาษีอากร เพื่อให้งบการเงินของลูกค้าสามารถนำส่งได้ทันเวลาและสามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ หรือการสมัครเข้า Vendor list ต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ จุดเด่นของสำนักงานมีดังนี้

  • มีผู้สอบในเครือบริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ในจังหวัดสมุทรปราการถึง 3 คน เราสามารถรองรับงบการเงินได้มากกว่า 400 งบต่อปี
  • ราคาค่าบริการเหมาะสม ค่าบริการปิดงบการเงินเริ่มเพียง 5,500 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับงบรายรับไม่เกิน 3 ล้านบาท เพียง 8,000 บาท
  • ไม่มีประวัติหนีงาน ทิ้งงาน หรือยื่นงบการเงินล่าช้า อันทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหาย
  • มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อเข้าประชุมได้ตลอดเวลา
  • • ลูกค้าได้ฐานข้อมูล Express พร้อมไฟล์แยกประเภทครบถ้วนในระบบดิจิตอล