ประวัติความเป็นมาของกุสุมาแอคเคาท์ติ้งเซอร์วิสเซส

บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ภาษีอากร เรามั่นใจในความสามารถในการให้บริการท่านได้ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

- ให้บริการท่านโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการบัญชีภาษีอากรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมพนักงานกว่า 10ชีวิต

- ใช้โปรแกรม express ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงาน

- ระบบการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของสรรพากร

- การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่และมีระบบ backup ข้อมูลรายวันตลอดทั้งปี เพื่อรองรับเหตุการณ์สุดวิสัย

- สามารถวางแผนด้านบัญชีภาษีอากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ (หรือท่านมีแผนธุรกิจที่จำเป็นต้องขอสินเชื่อ ฯลฯ)

จากปัจจัยข้างต้นทั้งหมด เรามั่นใจว่า จะสามารถให้บริการท่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ในการใช้บริการของสำนักงานบัญชี

วิสัยทัศน์

 กุสุมาแอคเคาท์ติ้งเซอร์วิสเซสจัดตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบัญชีโดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้า ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการดำเนินการด้านการบัญชีและภาษีอากร ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สุภาพอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรที่จำเป็นแก่การดำเนินธุรกิจของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับคำแนะนำในด้านการบัญชีและภาษีอากรอย่างเหมาะสมเป็นระยะ จะทำให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมั่นคง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถมีส่วนสนับสนุนในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกัน