บริษัทกุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

เปิดรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียดที่จัดแสดงด้านล่าง

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. พนักงานบัญชี (Accountant) 2 อัตรา ลงประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.) เข้างาน 9.00 -18.00
2.) เตรียมเอกสารเพื่อทำรายเดือน
3.) ลงบัญชีและทำแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 และประกันสังคม และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.) ลงบัญชีในโปรแกรม Express
5.) ปิดงบการเงิน (ขึ้นกับความสามารถ และการประเมินของพี่เลี้ยง)

คุณสมบัติ
1.) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
2.) ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นและมีวินัยในการทำงาน
3.) ซื้อสัตย์ และมีเป้าหมายในชีวิต รักความก้าวหน้า รับผิดชอบสูง
4.) สามารถทำงานล่วงเวลาได้(มีค่าล่วงเวลาตามระเบียบบริษัท)


ผลตอบแทนที่ได้
1.) เงินเดือน
2.) โบนัส 1.5 เดือน
3.) วันหยุดพักร้อนหลังจากทำงานครบ 1 ปี 6วัน
4.) ลากิจ 3 วัน
5.) ลาป่วย 30 วันตามกฎหมาย
6.) ผลตอบแทนอื่นแล้วแต่กรณี
ฯลฯ

กุสุมาการบัญชีกับนโยบายการดำเนินงาน

กุสุมาการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีที่มีการเติบโตสูง บริหารงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
และพนักงานมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

วิธีการสมัคร
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางอีเมล์ am_ttor@yahoo.com และโทรติดต่อยืนยันที่ 086-522-6693
ติดต่อ ส่วนงานธุรการ คุณวิภาดา