บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นปัจจุบันมีตัวเลือกมากมาย ตั้งแต่ราคาถูกมาก จนถึงราคาแพงมาก โดยทุกอย่างมีเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกัน การเลือกผู้ให้บริการที่ราคาถูกมากจนเกือบจะฟรีนั้น ย่อมต้องแบกรับความเสี่ยงหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบผิดพลาด ทำให้การวิ่งงานไม่สำเร็จ เมื่อไม่คุ้มค่าแรง ก็เกิดการหนีงาน เสียเวลา เสียฤกษ์ยามในการเปิดหรือจัดตั้งได้ สำนักงานบัญชี บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด รับจดทะเบียนทั้งในสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆ ด้วยพนักงานที่มากประสบการณ์ในการทำงานด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเฉพาะ ทำให้งานมีประสิทธิภาพ สามารถเริ่มธุรกิจได้โดยเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เอกสารต่างๆครบตั้งแต่การจดเสร็จครั้งแรก รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรจดดีหรือไม่ จดแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร เอกสารอะไรต้องจัดเก็บบ้าง เรื่องเหล่านี้ท่านจะได้รับการปูพื้นฐานจากเราก่อนการเริ่มธุรกิจ

คำถามถามบ่อย

*ที่อยู่เป็นคอนโด จดบริษัทที่นี่ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากผิด พรบ.อาคาร เว้นแต่สถานประกอบการตั้งอยู่ใต้คอนโดที่มีลักษณะเป็นหน้าร้าน การจดที่ห้องที่คอนโดอาจสามารถจดบริษัทได้ เนื่องจากนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่ลงในรายละเอียดมากและหากต้องการจดขึ้นเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่สามารถทำได้ ทำให้ต้องย้ายออกจากที่อยู่เดิม ทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นสองเท่า อีกทั้งยังไม่สามารถเริ่มธุรกิจได้ในทันที

*จดบริษัทแล้วต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ หากจดบริษัทฯ เพื่อต้องการเสนอราคาสำหรับงานใหญ่ๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ มักจะมองหาผู้ให้บริการ หรือผู้ขายสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกัน เนื่องจากดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า รายละเอียดปลีกย่อยกรุณาติดต่อสำนักงาน

*จดบริษัทแล้วจะเสียภาษีบุคคลเพิ่มหรือไม่ จะลดภาษีลงได้จริงหรือ

ลดภาษีได้จริง ทั้งบุคคลและบริษัท แต่จำเป็นจะต้องอาศัยการวางแผนอย่างใกล้ชิดจากสำนักงาน เนื่องจากหากไม่เข้าใจระบบภาษีอย่างดี อาจทำให้เกิดการเสียภาษีที่มากกว่าปกติ จนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้

*จดบริษัทแล้วอยากเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนทีอยู่ ทำได้หรือไม่

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้ติดต่อสำนักงาน เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก และเอกสารที่ใช้นั้นแตกต่างกัน