บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด บริการรับทำบัญชีภาษีอากร ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ และ เป็น มาตรฐาน ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี ดำเนินกิจการมามากกว่า 10 ปี เราการตรวจสอบบัญชีและการบริหารธุรกิจ ครบวงจร ทั้งการบริการด้านบัญชีรายเดือน ประกันสังคม การจดทะเบียนนิติบุคคล และการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งการยื่นงบการเงินและภาษีผ่านระบบ internet ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาและได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการในที่เดียว

บริการของเรา

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจัดทำรายการรับจ่ายสำหรับยื่นภาษีประจำปีและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

บริการทำบัญชีรายเดือนและรายปี

บริการปิดงบการเงินประจำปี

บริการจดทะเบียนยกเลิกการเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

บริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความรู้และข่าวสาร

ความรู้เรื่องภาษี

Taxภาษีอะไรบ้าง ที่คนทำธุรกิจต้องทำความรู้จัก สิ่งที่นักธุรกิจต้องรู้ก็คือ ประเภทของภาษีที่ต้องชำระอย่างถูกต้อง 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,อากรแสตมป์ รายละเอียดสามารถเข้าไปอ่านแบบเจาะลึกได้ที่เว็บของสรรพากร

อ่านเพิ่มเติม...

Download Link สรรพากร

Download link บางส่วนจาก กรมสรรพากรที่ใช้บ่อย ท่านสามารถ dowload ได้จาก link ด้้านล่าง หรือ download เพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร

แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์Download โปรแกรมบัญชีe-Magazineอ่านเพิ่มเติม...